top of page

Vad vi gör

Vårt erbjudande omfattar affärs- och verksamhetsutveckling med särskilt bred kompetens inom fordonsbranschen. Tjänster och service är vår specialitet och vårt största fokus ligger på servicemarknadsfrågor, försäljnings- och återförsäljarfrågor.

Image by Felipe Furtado

Utveckling

 • Förstudier

 • Kundundersökningar

 • Konkurrentstudier

 • Affärsmodeller

 • Affärskalkyler

 • Projektledning

Utveckling
Signing a Contract
Implementering
Image by Annie Spratt

Kommunikation & aktivering

 • Konceptbeskrivningar

 • Processbeskrivningar

 • Produktbroschyrer

 • Utbildningsmaterial

 • Handböcker

 • Införsäljningsfoldrar

Kommunikation och aktivering

Uppföljning

 • Verksamhetsrevisioner

 • Försäljningsanalyser

 • Konceptrevideringar

 • ISO-support

 • Projektledning

daniel-tanase-aadw8doFq_g-unsplash.jpg
Uppföljning

Implementering

 • Processbeskrivningar

 • Värdeflödesanalyser

 • Seminarier

 • Coachning på plats

 • Projektledning

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash.jpg

Revisioner

Vi är godkänt kontrollorgan för Kvalitetssäkrad Skadeverkstad och Godkänd Bilverkstad.

Oberoende externa kontroller på skadeverkstäder

Vi utför oberoende externa kontroller på skadeverkstäder, både på bilar under reparation och på färdiga bilar. 

Image by Laurel and Michael Evans
Typiska kundresulta

Typiska kundresultat

 • Stabila processer

 • Volymtillväxt

 • Lönsamma affärer

 • Ökad kundnöjdhet

 • Högre effektivitet

 • Att det blir ”rätt”

Vill du veta mer? Kontakta oss

bottom of page