Vad vi gör

Vårt erbjudande omfattar affärs- och verksamhetsutveckling med särskilt bred kompetens inom fordonsbranschen. Tjänster och service är vår specialitet och vårt största fokus ligger på servicemarknadsfrågor, försäljnings- och återförsäljarfrågor.

Image by Felipe Furtado

Utveckling

 • Förstudier

 • Kundundersökningar

 • Konkurrentstudier

 • Affärsmodeller

 • Affärskalkyler

 • Projektledning

 
Signing a Contract
 
Image by Annie Spratt

Kommunikation & aktivering

 • Konceptbeskrivningar

 • Processbeskrivningar

 • Produktbroschyrer

 • Utbildningsmaterial

 • Handböcker

 • Införsäljningsfoldrar

 

Uppföljning

 • Verksamhetsrevisioner

 • Försäljningsanalyser

 • Konceptrevideringar

 • ISO-support

 • Projektledning

daniel-tanase-aadw8doFq_g-unsplash.jpg
 

Implementering

 • Processbeskrivningar

 • Värdeflödesanalyser

 • Seminarier

 • Coachning på plats

 • Projektledning

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash.jpg

Revisioner

Vi är godkänt kontrollorgan för Kvalitetssäkrad Skadeverkstad och Godkänd Bilverkstad.

Oberoende externa kontroller på skadeverkstäder

Vi utför oberoende externa kontroller på skadeverkstäder, både på bilar under reparation och på färdiga bilar. 

Image by Laurel and Michael Evans
 

Typiska kundresultat

 • Stabila processer

 • Volymtillväxt

 • Lönsamma affärer

 • Ökad kundnöjdhet

 • Högre effektivitet

 • Att det blir ”rätt”

Vill du veta mer? Kontakta oss