top of page
sigvardsson_180618_0818.jpg

Vad vi gör

Från vision till verklighet

Vi har ett team av erfarna yrkespersoner och våra strategiska tjänster möter alla typer av kundbehov - från små startups till stora bolag - och levererar varaktiga förändringar med mätbar framgång. Vänligen hör av dig till oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

building-1727807_1280.jpg

Projektledning

Våra konsulter på Real Consulting har stor erfarenhet av att både driva och delta i projekt av olika storlek och karaktär. Projektledning är ofta en vital del i ett företags verksamhetsutveckling för att realisera initiativ. Här kan vi hjälpa er, vi gör er vision till verklighet.

Vi har erfarenhet och expertis inom samtliga faser som berör projektledning, allt från planering till styrning till implementering. Vi stöttar även med exempelvis målsättning och strategisk rådgivning.

Projektledning
building-839362_1280.jpg

Affärsutveckling

Mycket av det vi gör på Real Consulting kan sammanfattas i begreppet Affärsutveckling.

 

Vi utvecklar den affärsdrivande delen av en organisation. Både sett till VAD man erbjuder - konceptutveckling och HUR man erbjuder det - processutveckling. Vi har kunskap kring hela kedjan från förstudie till färdig affär. Det kan inkludera till exempel nulägesanalyser, affärskalkyler och erbjudande, processer och uppföljning.
 

Två begrepp som är utmärkande i vårt sätt att arbeta är utifrån-och-in och intressebalans. Det innebär att det är kunden som är styrande samtidigt som vi säkerställer att alla intressenter i värdekedjan tillgodoses. 

Affärsutveckling
Digital transformation
architecture-about-building-modern-158571.jpeg

Digital transformation

I dagens samhälle är det digitala näst intill oundvikligt, och i takt med detta förändras behov, beteenden och förväntningar. För många kan den digitala resan vara obekväm och främmande. Digital transformation handlar i grund och botten om förändring, både på organisations - och individnivå. Real Consulting kan hjälpa er!

Vi hjälper våra kunder med att brygga gapet mellan teknik och affär genom implementering, utbildning och strategisk rådgivning så att den digitala resan blir så sömlös som möjligt. Behöver ni justera affärsplanen, utbilda medarbetare eller ta strategiska beslut om nästa steg i den digitala resan? Tveka inte på att höra av er!

E-mobility
pexels-photo-3220227.jpeg

E-mobility

Elektriska fordon har en viktig roll i övergång till ett mer hållbart och miljövänligt transportsystem. Vi är övertygade om att varje steg mot ett hållbart samhälle är ett steg i rätt riktning. Real Consulting har helt enkelt en helhetssyn på elektrifiering av fordon och lönsamma transporter.
 

Vi kan har haft chansen att vara med i en hel del intressanta projekt inom elektrifiering. Vår expertis har varit inom rådgivning både laddningslösningar och kostnadskalkyler. Vi har djupa kunskaper inom batterier och batterilager för att stötta både laddning och elnät för att minska energikostnader. Genom att kombinera dessa aspekter kan vi erbjuda dig en helhetslösning.

macro-1452987_1280.jpg

Verkstadsrevisioner

Vi är godkänt kontrollorgan för Kvalitetssäkrad Skadeverkstad och Godkänd Bilverkstad.

Tekniska stickprovskontroller
av skadereparationer

Vi utför tekniska stickprovskontroller av skadereparationer, både på bilar under reparation och på färdiga bilar. 

Verkstad

Vill du veta mer? 

bottom of page