top of page

Utrullning av digitala tjänster

Utmaning

Kunden hade behovet att få ut digitala verktyg på marknaden och att sätta en framtida utrullningsplan för att skala upp användarbasen och skapa en "pull" effekt och ökad attraktion. Med detta också utbilda och utveckla nya arbetssätt för användare. 
P1311537_edited.jpg

Lösning

Genom att ta en roll som drivande aktör i produktens utrullning och utbildning, agerade vi som en förankring till den operativa verksamheten där vi kopplade samman teknik och affär för ökad kundnöjdhet.

Vi bidrog med en djup kompetens kring hur den operativa verksamheten fungerar i fordonsindustrin, kunskap kring implementering, strukturering och analysarbete.

Genom att samla data i marknadsundersökningar, etablera en utrullningsplan med framtida prognos och framtagning av utbildningsmaterial för verksamheten kunde vi erbjuda kund en högkvalitativ lösning. En lösning som på enhetligt och metodiskt sätt att klargjorde kundens tjänster tillsammans med en tydlig målbild av leverans och förväntan resulterade i en lyckad insats.

Vill du veta mer? Kontakta oss

bottom of page