top of page

Förbättring av arbetsflöde

Utmaning

En av kundens större återförsäljare i södra Sverige, har en skadeverkstad som var en av de sämsta i landet när
det gällde kundtillfredsställelse och hade en lång ledtid för sin process.
parkering

Lösning

Tillsammans med representant från kund så genomfördes ett utprovat arbetssätt med ständiga förbättringar som utgångspunkt och ett tätt samarbete med ledningen. Detta pågick under 1,5 år i form av seminarier och regelbundna coachningar var 6-8 vecka.
 

Andelen helnöjda kunder har ökat med 40% enheter och ledtiden har gått från 6,5 dagar till 4,4 dagar. Skadeverkstaden är idag en av de bästa i landet.

Vill du veta mer? Kontakta oss

bottom of page