top of page
kaleidico-26MJGnCM0Wc-unsplash.jpg

Verksamhetsutveckling

Göteborg Energi Nät AB

Kund

Vid ändringar eller nybyggnad av elnät är det ett antal olika avdelningar inblandade i processen; planering, projektering, projektledning samt utförande. Det fanns en otydlighet om vad som förväntades av varandra och otillräckliga rutiner för överlämnande. Det fanns även en komplexitet i att ta hänsyn till generella krav på byggprocess från Göteborgs Stad samt förhålla sig till standard i branschen. Kunden såg ett behov av att se över arbetsprocessen.

Kundens utmaning

  • Etablera ett antal standardiserade dokument med syfte att användas vid överlämnande mellan avdelningar

  • Säkra att verksamheten arbetade mer utifrån branschstandard

Vår lösning

Vår roll

  • Identifiera nuläge och önskat arbetssätt

  • Genomföra lappövningar mellan de olika avdelningarna i arbetsprocessen

  • Framtagande av dokument och checklista

Vår kompetens

Vi bidrog med metodik för förändringsarbete och gruppövningar samt förmåga att skapa engagemang och delaktighet.

Kundvärde

Kunden fick en effektivare arbetsprocess med tydligare kravbilder på vad som förväntades av avdelningarna samt etablerade rutiner och dokumentation för att säkra ett effektivare arbetssätt.

Vill du veta mer? Kontakta oss

bottom of page