top of page

Utbildningsmaterial

Fordon, skadeverkstad, marknadsbolag

Kund

Kunden hade ett behov av ett globalt utbildningsmaterial för återförsäljare och marknadsbolag gällande skadereparationer, uppkopplad bil, felsökningsprocessen samt en introduktionsutbildning för nyanställda. Utbildningarna skulle tas fram i olika format, i vissa fall som utbildning i klassrum och i andra fall som webbutbildning.

Kundens utmaning

  • Ta fram pedagogiskt och informativt utbildningsmaterial för respektive område i önskat format

  • Ta fram studenthandbok för kursdeltagare, lärarguide för kursledare samt presentationsmaterial (vid klassrumsutbildning)

Vår lösning

Vår roll

  • Säkra ett pedagogiskt och informativt upplägg av utbildningsmaterialet

  • Samla in underlag genom research och intervjuer med ämnesexperter

  • Sammanställa material och skapa layout i önskat format

  • Löpande avstämningar med kund och justeringar enligt feedback från berörda parter

  • Paketera och leverera utbildningsmaterial enligt kundens önskemål

Vår kompetens

Vi bidrog med erfarenhet av och förståelse för kundens verksamhet och uppdragets omfattning samt metodik.

Kundvärde

Ett professionellt och pedagogiskt utbildningsmaterial som gjorde det möjligt att hålla utbildningar och öka kompetensen inom efterfrågade ämnesområden på den globala marknaden.

Vill du veta mer? Kontakta oss

bottom of page