top of page

Effektiv leveransprocess

Utmaning

Kunden hade stor platsbrist på sina parkeringsytor och saknade yta för nyproducerade bilar. För att minska antalet bilar i flödet var det nödvändigt att få kontroll på ledtiden och att minska den. Kunden såg ett behov av att se över leveransprocessen av nya bilar för att på något sätt kunna effektivisera processen och därigenom frigöra yta.
Parkeringsplats
Citrus Fruits

Lösning

Vi bidrog med metodik för förändringsarbete och gruppövningar samt förmåga att skapa engagemang och delaktighet, kunde vi erbjuda kund en helhetslösning. Vi identifierade ett antal åtgärder i leveransprocess, och deltog i genomförandet av förändringsarbetet hos kunden.

​Genom att ta fram en nulägesanalys för att identifiera flaskhalsar i leveransprocessen, seminarier inom förbättringsmetodik samt stötta & driva på förbättringsarbetet lyckades vi effektivisera flödet med 35% och korta ner ledtider med 10%

Vill du veta mer? Kontakta oss

bottom of page