top of page

Projektledning - installation av trådlös laddning

Göteborg Energi Nät AB

Kund

Kunden hade behov av projektledning för installation av induktiv laddning för elektriska taxibilar på två ställen (4 ladd-stationer) i centrala Göteborg. Tidsplanen var tight och krävde att hålla ihop ett samarbetsprojekt med Volvo Cars, Business Rgion Göteborg, Cabonline, Vattenfall och Momentum Dynamics.

Kundens utmaning

 • Projektledning

 • Projektering

 • Genomförande

 • Hålla ihop alla partners

Vår lösning

Vår roll

 • Säkra projektledning samt samordna projektet mellan alla partners

 • Hålla koll på tidplan, kostnader och tillståndsansökningar

 • Intern och extern kommunikation

 • Förstå Göteborg Energis ambitioner och fördelar i projektet för att få ut sitt varumärke

Vår kompetens

Vi bidrog med senior projektledarskap samt förståelse för kundens verksamhet och uppdragets omfattning samt metodik. Vi bidrog också med kunskap om kunders ladd-beteende och dess konsekvenser, tekning kring fordonsladdning samt kunders ladd-beteende och dess konsekvenser.

Kundvärde

 • Genomförande av projekt enligt tajt tidplan och kundkrav

 • Leverans enligt höga förväntningar från kunden

 • Kunden kunde ta en bakåtlutad roll i projektet då de kände att vi hade koll på läget

 • Bra samarbete mellan alla aktörer

 • Försvara kundens intresse i projektet

Vill du veta mer? Kontakta oss

bottom of page