top of page
building-1727807_1280.jpg

Förbättring av arbetsflöde

Utmaning

En av kundens större återförsäljare i södra Sverige, har en skadeverkstad som var en av de sämsta i landet när
det gällde kundtillfredsställelse och hade en lång ledtid för sin process.

Billyft
sigvardsson_180618_0496.jpg

Lösning

Tillsammans med representant från kund så genomfördes ett utprovat arbetssätt med ständiga förbättringar som utgångspunkt och ett tätt samarbete med ledningen. Detta pågick under 1,5 år i form av seminarier och regelbundna coachningar var 6-8 vecka.
 

Andelen helnöjda kunder har ökat med 40% enheter och ledtiden har gått från 6,5 dagar till 4,4 dagar. Skadeverkstaden är idag en av de bästa i landet.

Vill du veta mer? Kontakta oss

bottom of page