top of page

Konceptbeskrivning

Fordon, skadeverkstad

Kund

Kunden hade ett behov av att paketera och beskriva ett nyutvecklat koncept inför implementeringen på en internationell marknad. Materialet syftade både till att sälja in det nya konceptet samt stötta säljbolag och återförsäljare inför och under implementeringen.

Kundens utmaning

  • Ta fram informativt och införsäljande material för framtagna koncept
    Ta fram stödmaterial i form av riktlinjer för implementering på en internationell marknad

Vår lösning

Vår roll

  • Säkra ett pedagogiskt upplägg av riktlinjerna

  • Samla in underlag genom intervjuer och workshops tillsammans med nyckelpersoner

  • Sammanställa material, texter och skapa layout för riktlinjerna och presentationer

  • Återkommande avstämningar och justeringar tillsammans med kund enligt vårt iterativa arbetssätt

  • Paketera och leverera införsäljningsmaterialet och riktlinjerna enligt kunds önskemål

Vår kompetens

Vi bidrog med erfarenhet av och förståelse för kundens verksamhet och uppdragets omfattning samt metodik.

Kundvärde

En införsäljande, pedagogisk och vägledande beskrivning av framtagna koncept som kunde användas inför / under implementering på en internationell marknad. Med hjälp av framtagna riktlinjer kunde marknaderna ta ställning till om koncepten passade deras marknader. Vidare kunde de, på ett pedagogiskt sätt, få hjälp med hur de skulle kvalitetssäkra både sin verksamhet och leveranser ut mot kund.

Vill du veta mer? Kontakta oss

bottom of page