top of page
Image by Luis Villasmil

Implementering av digitala tjänster

Fordon, marknadsbolag

Kund

Kunden hade utvecklat en service-app, som är kopplad till kundens system, inklusive bokningssystemet, och som syftar till att effektivisera serviceteknikernas arbetsdag samt öka kundvärde. Appen var implementerad på ett fåtal platser och kunden behövde öka takten i utrullningen.

Kundens utmaning

  • Genomföra möten och intervjuer med återförsäljare och servicetekniker kring behov runt utrullning, arbetssätt, metoder och ansvar genom kvalitativ frågemodell

  • Analysrapport med ett antal rekommendationer och förslag till förbättring

Vår lösning

Vår roll

  • Kvalitativa intervjuer utifrån frågemodell

  • Sammanställa rapport, ge rekommendationer och förslag till förändringsplan

Vår kompetens

Vi bidrog med erfarenhet av implementering samt förståelse för kundens verksamhet och uppdragets omfattning samt metodik. Vi stöttade kunden med introduktionsförsäljning till återförsäljarna samt implementering av appen hos återförsäljare.

Kundvärde

Kunden fick:

  • Ökad implementering hos återförsäljare

  • Bättre och snabbare stöd till återförsäljarna

  • Bättre informationsflöde mellan marknaden och apputvecklarna där vi kunde ge konkreta förbättringsförslag baserat på information från återförsäljarna

  • Förbättrat introduktions- och kommunikationsmaterial

Vill du veta mer? Kontakta oss

bottom of page