top of page

Genomlysningar

Fordon

Kund

Kunden hade inte den önskade tillväxttakten kring försäljning av tillbehör. De såg ett behov av att göra en objektiv kartläggning av sin verksamhet för att utvärdera ledningens, och övriga medarbetarnas, syn och förväntningar på verksamheten. Uppdraget berörde även butik- och grossistverksamheten.

Kundens utmaning

  • Genomföra intervjuer kring arbetssätt, metoder och ansvar genom kvalitativ frågemodell

  • Analysrapport med ett antal rekommendationer och förslag till förändringsplan

Vår lösning

Vår roll

  • Kvalitativa intervjuer utifrån frågemodell med medarbetare, en och en

  • Sammanställa rapport, ge rekommendationer och förslag till förändringsplan

Vår kompetens

Vi bidrog med erfarenhet av och förståelse för kundens verksamhet och uppdragets omfattning samt metodik.

Kundvärde

Kunden fick en klar och gemensam bild över problematiken och utmaningarna som de stod inför samt fick ett objektivt underlag för beslut om förändrings-arbete. Analysen resulterade i ett antal rekommendationer på lång och kort sikt och förslag till förändringsplan.  

Vill du veta mer? Kontakta oss

bottom of page