top of page
jamie-street-JO9AAhsAVXE-unsplash.jpg

Affärsmanualer

Fordon

Kund

Kunden hade ett behov att etablera och formulera affärsmanualer i syfte att visa affärslogiken av en tjänst samt säkra att tjänsten kunde levereras på samma kvalitetsmässiga sätt på alla marknader. Det saknades också manualer för vissa tjänster samt en enhetlig struktur för att beskriva tjänsterna.

Kundens utmaning

  • Etablera en mall för enhetlig beskrivning av affärsmanualer (baserat på Business Model Canvas)

  • Intervjuer och workshops tillsammans med marknader, produktägare och ledning i syfte att säkra rätt leverans av tjänster

  • Ta fram checklista för uppföljning i syfte att säkra alla steg för att framgångsrikt driva affären

  • Etablera verktyg för att förklara business case

  • Leverans av fem manualer

Vår lösning

Vår roll

  • Ta fram förslag på mall

  • Genomföra workshops samt medverka och dokumentera fakta vid intervjuer

  • Ta fram bilder, verktyg och mallar samt skriva förslag på text till affärsmanualerna. Sedan paketerades dessa till enhetliga affärsmanualer

Vår kompetens

Vi bidrog med erfarenhet av och förståelse för kundens verksamhet och uppdragets omfattning samt metodik.

Kundvärde

  • Ett enhetligt och metodiskt sätt att beskriva kundens tjänster så att alla enkelt kunde förstå vad som behövdes för att säkra leveranskvaliteten vid etablering

  • Manualer som tydliggjorde ägandeskapet och affärskraven som in sin tur förenklade dialogen mellan kund, marknad och produktägare

Vill du veta mer? Kontakta oss

bottom of page